Het snijpunt van verleden en toekomst is het nu.

Doe mee met de Haiku-schrijven ** Dit artikel gaat over mei en zomertijd.

Haiku-gedichten-wedstrijd zomer 2023 / uitslag begin oktober

Haiku-gedichten-wedstrijd zomer 2023 / uitslag begin oktober

opmerking:

- https://geheugenvanoost.amsterdam/page/104035/beter-dan-meditatie

- Vrijwilliger gezocht ^!

-Ja, vandaag zit ik thuis bij de koffie over dit snijpunt in de maand mei 2023 te mijmeren. Het leven van nu heeft een vroeger begin. Nu: het is vrijwilligersmaand. Op allerlei locaties organiseerde Welzijnsstichting Dynamo op 6 mei rijk voorziene High Tea's voor de vrijwillige medewerkers. Ik ben op bezoek in de Buurtkamer op Zeeburgereiland. Er is een flinke opkomst en er worden nog tafels aangeschoven. Ilona, coördinator voor vrijwillige inzet en stage, verwelkomt ons en wijst de aanwezigen op de GeheugenvanOost-expo 'Sterk Staaltje', hier voor de laatste dag aan de muur. De expo over 'stoffen en klederdrachtpoppen uit de hele wereld' verhuist morgen naar Post Oost Wijttenbachstraat 36 in Oud Oost.

-Ik maak kennis met Ashley van het jongerenwerk in de Witte Kaap, werkelijk een pracht locatie op IJburg. De Witte Kaap heeft activiteiten voor jong én oud. Wilt u creatief zijn, buurtbewoners ontmoeten en een gesprekje aangaan? De koffie staat er klaar! Dat kan ook in het buurtrestaurant in het nabijgelegen IJburg-college; Dynamo-vrijwilligers serveren heerlijke maaltijden voor maar 6 euro.

-Enige tijd geleden was er contact tussen IJburg-college en GeheugenvanOost over het voor leerlingen interessante onderwerp 'Wereldculturen'. Misschien is de High Tea aanleiding tot het weer oppakken van het idee om leerlingen meer inzicht te geven in dit onderwerp met ondersteuning van een van de vele GeheugenvanOost-thema-presentaties over 'Wereldculturen in Amsterdam Oost'. Aan bod komen hierbij door Oost-bewoners cadeau gedane klederdrachtpoppen en ook aangedragen onderwerpen als volkeren zoals bijvoorbeeld Inuit*, religie en ritueel, huwelijk en dood, kleding vroeger en nu .... .. De docenten waarmee indertijd contact was, waren Kooyman en van Gent. Wie weet?

-Ook iets fijns om creatief mee te doen! Voor de maand juni komt er in Oud Oost in de OBA-'Linnaeus', in de GeheugenvanOost-kast aldaar een oproep om mee te doen met de HAIKU zomer-wedstrijd. Leuk als u ook een Haiku instuurt**.

Maand mei is een mooie maand dagelijks vol leven en gericht op toekomst

-----------------------------------------------------------------------------------

* zie foto hieronder en lees ook over thema:   https://nl.wikipedia.org/wiki/Inuit

** zie foto hieronder en doe mee

HAIKU-GEDICHTENWEDSTRIJD Zomer 2023

= thema's 'Liefde voor Amsterdam Oost' en/of 'Zomer in Oost

Wat is een haiku? >  https://nl.wikipedia.org/wiki/Haiku_(dichtvorm)

= Haiku inzenden aan: geheugenvanoost@amsterdammuseum.nl 

= Werkshop Haiku, bij voldoende deelname of ook tijdens de OPEN INLOOP / vrijdag [even weken] 13 -15 uur op POST OOST Wijttenbachstraat 36

https://geheugenvanoost.amsterdam/page/104035/beter-dan-meditatie

= over de succes-wedstrijd in 2011:    https://geheugenvanoost.amsterdam/page/75050/zomerverhalen-haiku-tanka-pantoum httpshttps://geheugenvanoost.amsterdam/page/75050/zomerverhalen-haiku-tanka-pantoum://   

---------------------------------------------------------------------------

Mijmeren in 5-7-5 lettergrepen:

Het leven van nu

-en de lichtende toekomst-

heeft een vroeger begin.

------------------------------------------------------------------------

GeheugenvanOost.nl zoekt vrijwillgers. Info bij de redactie ^!

 

Alle rechten voorbehouden

142 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Dynamo jongeren in de Witte Kaap

Dynamo jongeren in de Witte Kaap

Inuit, een moedig volk

Inuit, een moedig volk

juni-geheugen-paneel in OBA-Linnaeus

juni-geheugen-paneel in OBA-Linnaeus

Geen reacties

Voeg je reactie toe