JAARVERGADERING 2021

Auteur: Redactie
geen openbare jaarvergadering

geen openbare jaarvergadering

Helaas kunnen we ook dit voorjaar in verband met de Corona maatregelen geen openbare vergadering houden. Als zich in de loop van het kalenderjaar nog mogelijkheden voordoen om deze vergadering alsnog te organiseren, laten wij dit weten op de website. Geïnteresseerden kunnen het jaarverslag 2020 lezen in de rubriek 'Over ons '.GvO Jaarverslag 2020

Eind 2020 is het voorzitterschap overgegaan van Maud Vink naar Antoinette Tanja: Antoinette stelt zichzelf voor onder het kopje Redactie

Alle rechten voorbehouden

32 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe