De Sarphatischool na het vertrek van Cornelia de Jong

Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Sarphatistraat 129-131 - Het voormalige gebouw van het Museum Allard Pierson, het archeologisch museum van de Universiteit van Amsterdam. Links de Roetersstraat (op 5 oktober 1972). Bron: collectie fotodienst SAA

Sarphatistraat 129-131 - Het voormalige gebouw van het Museum Allard Pierson, het archeologisch museum van de Universiteit van Amsterdam. Links de Roetersstraat (op 5 oktober 1972). Bron: collectie fotodienst SAA

Als het duidelijk is dat Cornelia de Jong haar ontslag heeft ingediend om met pensioen te gaan, blijkt dat B&W snel kan reageren. Op 16 december 1919 wordt al bekend gemaakt dat een C.M. Soeters het nieuw hoofd van de Sarphatischool wordt. Uit haar pensioenkaarten blijkt dat zij een rijke ervaring met zich meebrengt, haar laatste school was School 48. Deze laatste school zat in de Balistraat op nummer 104.

Pensioenkaarten van Clarina Maria Soeters in twee delen (a). Bron: Indexen pensioenkaarten SAA.

Pensioenkaarten van Clarina Maria Soeters in twee delen (a). Bron: Indexen pensioenkaarten SAA.

Pensioenkaarten van Clarina Maria Soeters in twee delen (b). Bron: Indexen pensioenkaarten SAA.

Pensioenkaarten van Clarina Maria Soeters in twee delen (b). Bron: Indexen pensioenkaarten SAA.

Op de Sarphatischool krijgt zij, net als Cornelia, te maken met vacatures en overige schoolzaken. Per 1 januari 1920 wordt de Sarphatischool een ULO school voor jongens en meisjes (ULO = school voor Uitgebreid Lager Onderwijs). Het gaat om een school met een zevenjarige cursus. Hoe lang zij als hoofd van de school verbonden blijft, valt niet te zeggen. Het valt in ieder geval niet meer op te maken uit de adresboeken, zeker niet als de school in bijvoorbeeld 1922 - 1923 geen ULO school meer is. De namen van de hoofden der scholen worden niet meer vermeld.

1934

Het jaar 1934 is een bijzonder jaar, het is het eindjaar van de Sarphatischool. De school werd opgeheven, dit blijkt uit een kort zinnetje in de Jeugdkrant van Betsalel. De jeugdkrant vermeldt zo terzijde als reactie op een brief van Jannie Montezinos. Ze gaat na de zomer naar de Palacheschool, want haar Sarphatischool wordt opgeheven. De volgende vermelding geeft aan dat de oude school wordt verbouwd en ingericht als het Allard Piersson Museum.

Over de opheffing van scholen in Amsterdam, bron: het Algemeen Handelsblad van 11-07-1934

Over de opheffing van scholen in Amsterdam, bron: het Algemeen Handelsblad van 11-07-1934

De beslissing was eigenlijk al genomen in 1933, bezuinigingen moeten ervoor zorgen dat er een sluitende onderwijsbegroting kan komen. Lees hier het artikel. Gevolg is ondermeer dat er 41 openbare (lagere) scholen worden opgeheven (Bron: De Standaard van 11 juli 1934). Een dag later wordt bekend dat de Sarphatischool zal worden gebruikt als locatie voor de collectie van Dr. C.W. Lunsingh Scheurleer. De Allard Piersonstichting gaat de collectie beheren. Hier het artikel!

1938

Ik vraag mij af wat Cornelia de Jong hiervan zou hebben gevonden. Haar vriendin Catharina van Tussenbroek is inmiddels al overleden, op 5 mei 1925. Cornelia zelf overlijdt op 30 oktober 1938. De overlijdensadvertentie wordt mede ondertekend door Wilhelimina en Cornelia van Tussenbroek.

Overlijdensbericht Cornelia de Jong, bron: Algemeen Handelsblad van 01-11-1938.

Overlijdensbericht Cornelia de Jong, bron: Algemeen Handelsblad van 01-11-1938.

Terug naar de inhoudsopgave 

Alle rechten voorbehouden

145 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe