De Joodsche Mannenzangvereniging ‘De Harpe Davids’ (1)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10

“Als Joodsche dirigent heb ik altijd twee idealen voor oogen gehad: een groot Joodsch Mannenkoor met een groot Joodsch repertoire.”

Afbeelding (bewijs van toegang) m.b.t. het Koor Harpe Davids o.l.v. de dirigent H. Lindeboom. Bron: SAA.

Afbeelding (bewijs van toegang) m.b.t. het Koor Harpe Davids o.l.v. de dirigent H. Lindeboom. Bron: SAA.

Bovenstaande woorden sprak Samuel Henri Englander tijdens een bijeenkomst van de ‘Joodsche Mannenzangvereeniging De Harpe Davids’ op 27 augustus 1939. De bijeenkomst was in de grote zaal van het ‘Amsterdamsche Schaakhuis’ in de Plantage Franschelaan 14-16. Het hele artikel staat in het NIW van 28-08-1939 Hier het hele artikel!

Het aangehaalde citaat geeft aan hoe blij Samuel was dat hij dit koor mocht leiden. Hij kreeg dit koor laat onder zijn hoede, pas in 1939! In de week van 24 maart 1939 meldt het NIW dit bijzondere succes.

Samuel Englander benoemt tot dirigent van Harpe Davids, bron: het NIW van 24-03-1939

Samuel Englander benoemt tot dirigent van Harpe Davids, bron: het NIW van 24-03-1939

Het gaat om ‘De Joodsche Mannenzangvereniging Harpe Davids’. Samuel wordt, terecht denk ik, de bekende dirigent genoemd. Het artikel: “De Joodsche Mannenzangvereeniging “Harpe Davids" heeft met algemeene stemmen het besluit genomen om den heer Englander tot haar directeur te benoemen. Hiermede heeft de Harp voor de volle honderd percent voldaan aan haar praedicaat. Gedurende vele jaren stond Harpe Davids onder directie van wijlen den heer H. Lindenboom, die het koor een grooten naam deed verwerven. Na het overlijden van dezen dirigent werd de heer Karel Böhne benoemd, doch toen wegens bedanken van laatstgenoemde de directeursfunctie vacant werd, heeft deze Joodsche Mannenzangvereen het lofwaardig besluit genomen om den heer Englander als leider aan te stellen. De kwaliteiten van den dirigent Englander zijn genoegzaam bekend, zoowel in ons land als buiten de grenzen. Vele triomfen heeft de heer England behaald niet in de laatste plaats als dirigent van de gezamenlijke kerkkoren der vereniging “Legowoud Oelesifeeres". Voorts berust de directie van het Amsterdamsche Joodsche Koor, het koor van Mogein Dowied, Amstel’s Mannenkoor Harmonie, gemengde arbeiderszangvereen. Kunst na Strijd, mannenkoor Excelsior en thans Harpe Davids bij den heer Englander. Wij wenschen den dirigent en Harpe Davids veel succes voor de toekomst.” (Bron: het NIW van 24-03-1939)
Foto van leden van het joodse koor Harpe Davids, voor Musis Sacrum in Arnhem, 1937 met inksboven: Mozes Pampel. Dirigent was destijds Karel Bohne. Bron: JCK

Foto van leden van het joodse koor Harpe Davids, voor Musis Sacrum in Arnhem, 1937 met inksboven: Mozes Pampel. Dirigent was destijds Karel Bohne. Bron: JCK

N.B. met Kunst na Strijd wordt natuurlijk Kunst en Strijd bedoeld!

Veel tijd om met het koor op een lijn te komen, in harmonie, is er niet. Tussen de bekendmaking in maart 1939 en zijn eerste grote optreden met Harpe Davids, zijn er grote optredens met Mogein Dowied in de Hollandsche Schouwburg, de uitvoering van Händel’s oratorium Saul door zijn koor Kunst en Strijd, een kleiner met het jeugdkoor Oud – Watergraafsmeer en ook nog een radio optreden met het Amsterdamsche Joodsche Koor voor de VARA – radio dat doorgezonden wordt naar de BBC.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

58 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe