Het Portugees Israëlitisch Koor Santo Serviço (deel 2)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10
Het koor van Santo Serviço in 1921. bron: het Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 23-12-1921

Het koor van Santo Serviço in 1921. bron: het Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 23-12-1921

Uit artikelen die hierna volgen blijkt dat men toch wel grote zorgen heeft over het verminderde synagogebezoek. Veel leden van de PIG blijken de diensten van de zustergemeente (bedoeld wordt de NIHS) te bezoeken. Het koor heeft te lijden onder onvoldoende aanwas van geschoolde of geoefende krachten. De voorzitter van het bestuur van de PIG, de heer Palache, doet dan ook een dringende oproep om te bouwen aan het herstel om het dreigend verval tegen te gaan.

Het bestuur van Santo Serviço in 1921. bron: het Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 23-12-1921

Het bestuur van Santo Serviço in 1921. bron: het Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 23-12-1921

Tijdens de bijeenkomst, in het gebouw van de Handwerkers Vriendenkring, wordt een flink debat gevoerd. Het Algemeen Handelsblad wijdt daar een artikel aan: “Bij het debat werden het onverwarmd blijven der synagoge en 'de onvoldoende verlichting als oorzaken van het wegblijven genoemd. Anderen weten de geringe sympathie voor “Santo" aan de leiding. Dat men het zonder betaalde koristen zou kunnen stellen, werd bijna algemeen bestreden. Het resultaat is geweest, dat velen zich bereid verklaarden “Santo" moreel en financieel te steunen en over het algemeen krachtig mede te werken om aan de bedoelingen van prof. Palache tegemoet te komen.” (Bron: Algemeen Handelsblad van 06-06-1928)

Het NIW schrijft een veel langer artikel over deze bijeenkomst en de daaropvolgende discussie. In dit verband is het wel aardig om te vermelden dat er een zeker S. Rimini is, die kort het woord voert. Mogelijk gaat om de broer van de moeder van Samuel: Simon Rimini. Hij is voor het betalen van de koristen, maar dat een onverwarmde synagoge de mensen doet thuisblijven, bestrijdt hij. Hij geeft aan dat het zelfs tijdens mooie dagen leeg blijft in de Synagoge. Ook het Centraal blad voor Israëlieten in Nederland heeft aandacht voor de problemen Bij deze de verwijzing naar het verslag. 

In ieder geval is Sam voor enkele maanden benoemd tot directeur. Hij zal op elke woensdagavond de repetities leiden. Eén en ander wordt bekend gemaakt tijdens een gezellige avond voor de werkende leden en hun dames. Gedurende de avond, in het P.I.G.O.L. (Het Gesticht voor Portugees-Israëlitische Gehuwde Oude Lieden) aan de Muiderstraat 21, werd ook muziek gemaakt. Ook nu weer lijkt het alsof een familielid van Sam aanwezig is. Er is namelijk een optreden van de violist Biet. Biet is de meisjesnaam van de vrouw van Sam. Helaas is alleen de achternaam genoemd, geen voorletter.

Sam lijkt maar kort verbonden te zijn geweest aan Santo Serviço. In het NIW van 21 december 1928 wordt gemeld dat er een nieuwe, opnieuw tijdelijke, directeur is benoemd: Simon Gokkes. Aardig om te vermelden is dat deze Simon Gokkes net als Sam Englander zijn eerste lessen heeft gehad van Victor Schlesinger, cantor van de Rapenburger Synagoge. Hij heeft zijn studie vervolgd aan het conservatorium, als pianostudent van Sam Dresden. Na zijn studie is hij vooral actief als koordirigent.

Groepsfoto van het koor der Grote Synagoge o.l.v. S.H. Englander, circa 1928  Staand (vlnr) David Peeper, David Duque, Nathan Gobets, Jo Rabbie, Jaap Alletrino, Meijer Nebig en Louis de Wit. Zittend (vlnr) Marcus Bonn, Michel Gobets, Sam Englander, Lou Nieweg, Louis Polak.

Groepsfoto van het koor der Grote Synagoge o.l.v. S.H. Englander, circa 1928 Staand (vlnr) David Peeper, David Duque, Nathan Gobets, Jo Rabbie, Jaap Alletrino, Meijer Nebig en Louis de Wit. Zittend (vlnr) Marcus Bonn, Michel Gobets, Sam Englander, Lou Nieweg, Louis Polak.

Uit bovenstaande foto van het koor der Grote Synagoge valt af te leiden dat ook hier de 'mengeling' heeft plaatsgevonden tussen de Portugese en de Asjkenazische stroming! 

Terug naar de inhoudsopgave

  

Alle rechten voorbehouden

67 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe