Hoewel geroemd om zijn zang, voor Louis geen carrière als zanger

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Op de voorpagina dit nummer van De Joodsche Prins staat een groepsportret van de vereniging. Helaas is er door de redactie een niet geheel correct onderschrift geplaatst. In het onderschrift staat: ‘het bestuur van links naar rechts, maar dit moet zijn: van rechts naar links. Victor Schlesinger zit namelijk direct rechts naast Louis Englander die in het midden zit.

Op de voorpagina dit nummer van De Joodsche Prins staat een groepsportret van de vereniging. Helaas is er door de redactie een niet geheel correct onderschrift geplaatst. In het onderschrift staat: ‘het bestuur van links naar rechts, maar dit moet zijn: van rechts naar links. Victor Schlesinger zit namelijk direct rechts naast Louis Englander die in het midden zit.

Op de voorpagina van het tijdschrift / de krant De Joodsche Prins (okt. 1912) staat een groepsportret van de vereniging. Helaas is er door de redactie een niet geheel correct onderschrift geplaatst. In het onderschrift staat: ‘het bestuur van links naar rechts, maar dit moet zijn: van rechts naar links. Victor Schlesinger zit namelijk direct rechts naast Louis Englander die in het midden zit. Louis wordt hier heldensopraan genoemd. Zijn iets oudere broer, Samuel Henri Englander, staat ook op de foto, hij staat op de achterste rij, links boven. Louis krijgt hier een wel heel eervolle plaats zo in het midden. Hier lijkt het toch vooral Louis te zijn die staat aan het begin van een carrière, maar het is zijn oudere broer Samuel die carrière zal maken. Waarom Louis die, mogelijke, belofte niet kan waarmaken, is niet bekend. Het kan zijn dat zijn stem is verandert naarmate hij ouder werd. Ook is het mogelijk dat hij minder gedisciplineerd was of andere interesses kreeg dan zijn broer.

In een lang artikel gewijd aan de grote Victor Schlesinger (in: De Vrijdagavond van 9 januari 1931) wordt nog eens gewezen op de ‘begeleidende kwaliteiten’ van Louis en zijn broer Sam. Het tijdschrift schrijft: “Volgens het oordeel van bevoegde autoriteiten is Schlesinger een bij uitstek begaafde componist van moderne muziek. Reeds zijn eerste vruchten op synagogaal gebied getuigen van zijn meer dan gewone talenten. We herinneren slechts aan zijn Lecho Daudis, Adon. Moloch, e.a. En met welk een enthousiasme worden al zijn werken door de verschillende koren gezongen! Wat hij als chazan betekende, is meer dan voldoende bekend. Wie herinnert zich niet de prachtige zangnummers, door hem ter Rapenburgerstraat - Synagoge ten gehore gebracht, begeleid door de gebroeders Sam en Louis Englander?”

Archiefkaart Louis Englander, bron: Indexen SAA.

Archiefkaart Louis Englander, bron: Indexen SAA.

Op zijn archiefkaart staat trouwens ook dat hij gewerkt zou hebben als huisbediende en als perser. Wel zal hij altijd blijven zingen en ook wel optreden. Probleem is dat de naam niet altijd correct wordt weergegeven, vooral wordt er gerommeld met de initialen. In ieder geval weten we van enkele concerten dat Louis samen met zijn broer heeft ‘opgetreden’.

Het Algemeen Handelsblad 14-05-1921 met begeleiding van Louis Englander

Het Algemeen Handelsblad 14-05-1921 met begeleiding van Louis Englander

Concert in Het Vondelpark met Sam en Louis Englander. Bron: De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 17-06-1922

Concert in Het Vondelpark met Sam en Louis Englander. Bron: De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 17-06-1922

Op 18 juni 1922 heeft Samuel Henri met het Mannenkwartet Harmonie een optreden in de open lucht. Het is vroeg opstaan voor koor en dirigent. Het optreden in Het Vondelpark vangt aan om acht uur. Naast het koor zijn er enkele solisten en de pianobegeleiding is in handen van Louis Englander. In de jaren twintig waren er meerdere openlucht concerten, mogelijk heeft Louis vaker opgetreden met zijn broer.

Inmiddels woont de familie Englander in de Kazernestraat. 

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

90 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe