Regels en tips voor het schrijven van een verhaal

Auteur: Redactie
2 Fans
letters Foto van Digitalnative ( Collin Harris) uit 2011<br />Bron: Flickr

letters Foto van Digitalnative ( Collin Harris) uit 2011
Bron: Flickr

Alle rechten voorbehouden

Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren aan de website, door het vertellen van een verhaal of door te reageren op verhalen. Hier zijn wel enkele regels aan verbonden. Het Geheugen van Oost benadrukt dat verhalen en reacties altijd binnen het kader van het Geheugen van Oost moeten vallen en dat herinneringen en verhalen van buurtbewoners over Amsterdam Oost centraal staan.

De kaart van Amsterdam Oost vind je hier : https://geheugenvanoost.amsterdam/page/5035


1. Spelregels verhalen en reacties
a. Verhalen zijn rond de 350 woorden lang (maximaal 400 woorden) en in begrijpelijk Nederlands gesteld. De redactie helpt mensen die dat willen met het schrijven. Voor en na plaatsing op de site kan de redactie het verhaal redigeren, bij voorkeur in overleg met de schrijver.
b. Ieder verhaal heeft een Titel
c. De schrijver moet vermeld worden, jouw naam of een pseudoniem.
d. De verteller ( kan je ook zelf zijn) moet vermeld worden met naam of pseudoniem.
e. Na plaatsing op de site ligt het auteursrecht bij de schrijver.
f. Schrijf je het verhaal van een ander, dan moet de verteller akkoord gaan met plaatsing van zijn verhaal op de site. Deze toestemmingsverklaring – schriftelijk of per e-mail – wordt bewaard door het Amsterdam Museum.
g. Door zelf een verhaal in te sturen verklaar je je akkoord met plaatsing op de website en eventueel INTERN gebruik van je verhaal voor projecten in overeenstemming met de missie.
h. Reacties moeten kort en bondig (maximaal 150 woorden) zijn en voorzien van het juiste emailadres van de inzender en mogen niet anoniem zijn.
i. Reacties moeten betrekking hebben op het desbetreffende verhaal of de daaraan gerelateerde reacties.
j. De mening van andere bezoekers dient gerespecteerd te worden.
k. Reacties en verhalen mogen nooit beledigend, discriminerend of nodeloos kwetsend zijn.
l. Reacties en verhalen mogen geen scheldwoorden of obscene taal bevatten.
m. Reacties en verhalen mogen geen reclame-uitingen, links naar illegale zaken, vertrouwelijke informatie of privé gegevens van derden bevatten.
n. Met het plaatsen van een reactie gaat de gebruiker akkoord met de spelregels. Het Geheugen van Oost heeft het recht om reacties die in strijd zijn met bovenstaande regels te verwijderen zonder daar verder uitleg over te geven. Bij herhaaldelijk schenden van de regels kan de desbetreffende gebruiker worden geblokkeerd.

2. Tips om mooie, afgeronde verhalen te krijgen:
a. Titel: Bedenk een originele titel die bij het verhaal past. Vermijd algemene titels zoals “Wonen in de Pretoriusstraat” of “Feest in Oost” om te voorkomen dat meerdere verhalen met dezelfde titel prijken.
b. Periode: Vermeld het jaartal of de jaren waarin het verhaal zich afspeelt, bijvoorbeeld 1987 of 1934-1942
c. Verteller: verschaf wat informatie over de persoon zoals geboortejaar,beroep, hoe lang hij in de buurt heeft gewoond of woont.
d. Locatie: als bepaalde straten of pleinen worden genoemd in het verhaal, geef je die aan onder ‘locatie’.Noem ook de buurt, als het verhaal niet over een specifieke buurt gaat maar over Oost in het algemeen, kies dan de buurt waarin de verteller werkt(e) of woont (de).
e. Gerelateerde personen: dit zijn personen die bij naam worden genoemd in het verhaal en die wellicht ook in andere verhalen optreden.

3. Tips aangaande illustraties
a. Zorg voor een duidelijk onderschrift bij foto’s: wie of wat staat er op, wanneer, waar en door wie is de foto genomen en geef een bronvermelding.
b. Maak gebruik van de foto’s van (oud) buurtbewoners zelf, op de website gaat het juist om de persoonlijke voorwerpen en foto’s. Er ontstaan dan geen problemen met auteursrecht.
c. Maak geen gebruik van foto’s van professionele fotografen of foto’s van het internet zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende ( bij wie het auteursrecht ligt)
d. Er mag geen illegaal verkregen inhoud op de website worden geplaatst (zonder schriftelijke toestemming rechthebbende).

4. Disclaimer
Foto’s en verhalen die op de website Geheugen van Oost staan mogen niet door derden worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de redactie van het Geheugen van Oost.

Klik hier voor een volledig overzicht van de Gebruikersvoorwaarden

Eenmaal geplaatste reacties of oproepen die voldoen aan de spelregels worden slechts in uitzonderlijke gevallen weer verwijderd door de redactie.

Alle rechten voorbehouden

8113 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe