20 november 1938

Nieuwe tunnel in Amsterdam Oost

Hoe blij was iedereen toen in 1938 het isolement van de Indische Buurt weer een stukje werd opgeheven door de opening van de voetgangers- en fietstunnel van de Polderweg naar de Bonistraat door de bekende wethouder Rodriguez de Miranda. Onder grote publieke belangstelling, zoals te zien is op de foto.

Anno 2012 heeft de verloedering toegeslagen. Heel jammer. Wat een contrast ! Graffiti ontsiert de tunnel. We moeten er maar een groot gordijn voor hangen net als in 1938 !

Het stenen muurtje op de voorgrond heeft te maken met de werkzaamheden aan het Polderweggebied, nu Oostpoort geheten. Er komt een hele nieuwe wijk met woningen en winkels. In deze hoek staat alleen nog het gebouwtje van het dierenasiel, ooit een ammoniakfabriek. Het is gekraakt en men noemt het Valreep. En dan is er ook nog het gebouwtje van het C.M.A., een zaal voor feesten en partijen in nostalgische sfeer, eens het gasdistributiestation.

Meer naar de Linnaeusstraat toe staan ook nog enkele gebouwen van de gasfabriek zoals b.v. het Sportfondsenbad Oost enz.

Jo Haen