16 december 1930

Tweede vakschool industrie-naaisters.

Auteur: Een bezoeker
1 Fan
16 december 1930 - Tweede vakschool industrie-naaisters

16 december 1930 - Tweede vakschool industrie-naaisters

Alle rechten voorbehouden

Terug naar de index van de "oude krantenberichten"

Klik rechts (icoontje) bovenaan op het bericht (of op de foto)
en het krantenartikel (of de foto) wordt vergroot weergegeven.

Alle rechten voorbehouden

406 keer bekeken

16 december 1930

Tweede vakschool industrie-naaisters

Het bestuur van de "Vereeniging van Patroons in het Dameskleedingbedrijf" te Amsterdam besluit in 1916 over te gaan tot oprichting van een vakschool voor verkoopsters. Na enige omzwervingen wordt de school gevestigd in de Gabriël Metsustraat. De naam van de school is Vakschool voor Meisjes.

De Ned.Bond voor Confectiefabrikanten heeft belangstelling voor de school en er wordt een afdeling Lingerie- en Costuumnaaien, gericht op de confectie, aan toegevoegd. De definitieve naam van de school wordt gewijzigd in Vakschool tot opleiding van verkoopsters en industrienaaisters VoViN, met als adres Overtoom 301.

Gezien de ontwikkeling in de confectie-industrie floreert de school enorm en worden er plannen gemaakt voor 'filialen'. Een filiaal wordt gevestigd in een schoolgebouw aan de Waldeck Pyrmontlaan 23.

Door de grote toename van leerlingen wordt er gedacht de school te splitsen in een speciale school voor verkoopsters en een voor de naaisters. De handelsschool tot opleiding van verkoopsters blijft aan de W.Pyrmontlaan. Hieruit groeit de latere Kweekschool voor de Detailhandel, die later een nieuw gebouw krijgt aan de Mr.Treublaan.

In 1930 wordt het gebouw Marcusstraat 14 aangekocht voor de vestiging van afdeling industrienaaisters. Op 15 december 1930 is de opening. De naam van de school is 2e Vakschool tot Opleiding van Industrienaaisters. Het bestuur blijft beide schooltypen beheren.

In 1932 gaat de school verder onder de naam Nijverheidsschool voor meisjes. De school heeft dan inmiddels een afd. L.H.N.O. (Lager Huishoud en Nijverheidsonderwijs) en M.H.N.O. (Middelbaar Huishoud en Nijverheidsonderwijs). In 1980 haakt de M.H.N.O. af i.v.m. de herstructurering.

In 1975 wordt de vereniging een stichting en heet de school voortaan Over-Amstel. Er wordt in 1982 gefuseerd met de Hortus (naam wordt School voor Beroepsonderwijs Hortus-Overamstel) en in 1994 met het Technisch College Zeeburg op het Timorplein en heet dan het College Zeeburg.

Rond 2000 wordt het college na grootschalige schoolorganisaties ingevoegd bij het Regionaal Onderwijs Centrum van Amsterdam (ROCvA). Tegenwoordig R.O.C. geheten.

Dit betekende het einde van de zo specifieke en vooral praktisch ingestelde scholen, waar generaties een goede vakopleiding hebben gevolgd.

Bron: mevr.Y.Chabot, voormalig directrice van de school.

Voor een verhaal over deze school ga naar Van huishoudschool tot R.O.C. .

Het voormalige schoolgebouw in de Marcusstraat, nu een cultureel centrum waar tevens een restaurant in zit. Foto: Jo Haen ©

Het voormalige schoolgebouw in de Marcusstraat, nu een cultureel centrum waar tevens een restaurant in zit. Foto: Jo Haen © Door:

Alle rechten voorbehouden