Meld je aan

Bert Reijnen

vervolging en verzet

Mijn ouders, Alie en Bertus Reijnen, zijn op 16 juli 1945 op dit adres (Majubastraat 23 3 hoog) komen wonen. Zelf ben ik hier geboren: 21 maart 1947.
Daar ik op zoek ben naar de rol van mijn familie in het verzet (verzetsgroep De Bie) en de Binnenlandse Strijdkrachten, kwam ik in contact met Mieke, de kleindochter van Soesman Blits en Lea Blits-Belinfante. Haar grootouders woonden hier tot 12 juli 1943. Zij is ook de ontwerpster van het herdenkingsmonument dat op 4 mei 1987 door Ed van Thijn is onthult in de Transvaalstraat.