Meld je aan

Hans Calmeyer

Calmeyer was een Duitse ambtenaar, die tot taak had beslissingen te nemen over de joodse afstamming in geval van twijfel. Zo’n 5700 gevallen werden hem voor gelegd.
Lou de Jong beschreef Calmeyer als een “goede” Duitser, die 3000 Joden het leven heeft gered. Toch wordt Calmeyer door de geschiedschrijvers ook afgeschilderd als een onverschillige, wispelturige ambtenaar, die heeft meegewerkt aan de vervolging van de Joden. Een opvatting die beschreven is in het boek “Het geval Calmeyer” van dr. Frijtag Drabbe Küntzel.
Ruth van Galen heeft haar leven te danken aan Calmeyer (-procedure) en bestrijdt deze opvatting.