Actief als vrijwilliger in Amsteldorp

Verteller: Claudia Bergonje

Dit is een van de verhalen die opgetekend werden op het ‘ Amsteldorp ontdekt’ festival van 2 juli 2023. Het Geheugen van Oost had daar de Geheugenstoel klaar staan.

De geheugenstoel op 2-7-2023. Foto: Carin te Hoonte

De geheugenstoel op 2-7-2023. Foto: Carin te Hoonte

 

 

Claudia Bergonje loopt in het blauwe t-shirt rond dat alle vrijwillers van 'Amsteldorp ontdekt ' deze dag dragen. Dat is zeker niet het eerste vrijwilligerswerk wat zij onderneemt in Amsteldorp. In 2008 raakte zij betrokken bij de organisatie "Amsteldorp Actief" die toen allerlei initiatieven ontplooide om de buurt mooier te maken en buurtgenoten meer met elkaar in verbinding te brengen. Claudia noemt op "Groene Vingers", waar tuinierende buurtgenoten de tuintjes bijhouden van mensen die dat zelf niet meer zo goed kunnen, die groep bestaat nog steeds. Net zoals SOEN - schoon, opgeruimd en netjes - die eens in de maand zwerfvuil in de buurt opruimen . Claudia deed buurtgesprekken bij oudere mensen, met het idee om ouderen te stimuleren om meer te ondernemen . "Ik ging met mensen op stap, soms  naar de film, museums of Artis. Het was eigenlijk de bedoeling om mensen naar het Hoekhuis te leiden waar allerlei leuke bezigheden waren georganiseerd, maar dat lukte meestal niet. Ik heb het wel 12 of meer jaar gedaan met veel plezier, maar het is helaas opgeheven want er waren geen mensen meer die het konden coördineren. Adrie Tuin en Margaret Moed hebben het ooit opgezet en ook Annet Boers en Maggie van Wouwe. Weet je wat ook nog steeds werkt ? De winkelwagen, dat was een initiatief om 2 keer per week mensen met een auto op te halen en te brengen naar de supermarkt. Alleen gebeurt dat nu 1 keer per week en wordt het niet meer door vrijwilligers georganiseerd maar door welzijnsorganisatie Dynamo."

Claudia kwam in 1997 in Amsteldorp wonen, voor die tijd had ze in Betondorp gewoond. "De rust, ruimte en het groen vielen me meteen op. In Betondorp heb je ook wel rust en groen, maar de kamers in de huizen zijn heel klein. Ik moest me tussen een deur en een kast langs wurmen om in bed te komen. Maar Betondorp is ook dorps, net zoals de Dapperbuurt waar ik ben opgegroeid als kind, dat herinner ik me ook als dorps."

 

lees ook:Manenburgstraat , Muiderkerk en andere herinneringen. enZo lekker dorps in de grote stad enAmsteldorp Ontdekt 2023, 2 juli 2023 Duizend dingen tegelijk doen

Alle rechten voorbehouden

107 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe